B
B
B
P
P
P

İyi Bir Reklam Nasıl Olmalıdır?

İyi Bir Reklam Nasıl Olmalıdır?

21. yüzyılda günümüz dünyasını adeta bir “tüketim toplumu” olarak tanımlamak yanlış olmayacaktır. Gelir düzeyinin arttığı, kadınların iş gücüne daha fazla katıldığı, globalleşme ile “küçük bir köy” haline gelen dünyamızda, tüketim artık ihtiyaçtan öteye geçmiş ve bir çılgınlık haline gelmeye başlamıştır.

Günümüz dünyasında hal böyle olunca, firmalar da kendi ürün ve hizmetlerini pazarlamak, satışlarını artırmak, pazarda hatrı sayılır bir yer edinmek için önceliğini reklama vermiştir.
Reklam nedir?

Reklam genel hatları ile, sahip olunan bir ürün ya hizmetin, belirli bir bedel karşılığında çeşitli kanallar ile tanıtılması işlemidir.

Reklam nasıl yapılır?

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte reklam için kullanılan bu kanallar da çeşitlilik göstermiş, televizyon, gazete, radyo, billboard, dergi, sinema, internet reklam için kullanılan belli başlı kanallar olmuştur.

Reklam Ajansı Nedir?

Reklam ajansları son günlerde çoğunlukla tercih edilen, firmaların markalarını, ürün ve hizmetlerini çeşitli tasarımlarla geniş halk kitlelerine ileten kuruluştur. Reklam sektörünün kalbidir.

Reklam Ajansları Nasıl Çalışır?

Reklam Ajanslarının temel amacı, reklamı yapılan ürün veya hizmete tüketicinin dikkatini çekmektir. Bu nedenle, reklama konu olan ürün ya da hizmetin en belirgin, en dikkat çeken, en faydalı, en çok dikkat çekecek özelliğini bularak bu noktaya dikkat çeker. Tasarımın bel kemiğini de bulunacak bu özellik belirler. Reklam ajansı, üretici ile tüketici arasındaki bir çeşit aracı kurumdur, iki taraf arasında iletişimin kurulmasını sağlar.

Reklam Ajansının Hedefleri Nelerdir?

Reklam ajansları, satılmak istenen ürün ya hizmetin tüketici tarafından bilinmesini, markanın tanınmasını böylelikle reklamı yapılan ürün ya hizmetin satışını artırmayı, firmanın pazar içindeki payını büyütmeyi ve firmanın ürün ya da hizmetinin pazardaki rekabet gücünü artırmasını sağlar. Üretici ve tüketicinin birbirlerinden haberdar olmasına, karşılıklı isteklerini anlamalarına katkıda bulunur.

Reklam Ajansından Beklenti Nedir?

Firmanın reklam verdiği reklam ajansından beklentisi, ajansın toplumun reklam veren firmadan olan beklentisini doğru bir şekilde belirleyip, bu beklentiyi firmanın amaçları doğrultusunda karşılamaktır. Ajans, halkın beklentisini doğru bir şekilde belirleyemez ve bu beklentiyi firmanın amaçları ile bağdaştıramazsa başarılı olamaz.
 
İyi Bir Reklam Nasıl Olmalıdır?

İyi bir reklam, ana teması iyi belirlenmiş, reklam için ayrılan bütçeyi etkili bir şekilde kullanabilen ve bu bütçeye en uygun kanallar ile en etkin, en dikkat çekici, en çarpıcı tasarımı yapabilmiş reklamdır. Bunun için, halk tarafından beğenilen ve sevilen bir yüz, etkileyici bir müzik ya da resim, konsepte uygun bir animasyon, ses ya da efektler kullanılabilir. Halkın taleplerini, firmanın amaçları lehine değiştirmek için, iyi bir reklamdan beklenen budur.

Günümüzde firmalar, ürün ya da hizmetlerine olan ilgiyi artırmak için reklamlarda daha çok “bilinen, sevilen bir yüz” kullanmayı tercih etmektedir.

Reklamın Faydaları Nelerdir?

Bilinenin aksine, reklamlar sadece firmalara fayda sağlamaz. Firmaların ürünlerine olan ilgiyi, talebi artırdığı, satışlarda gözle görülür yükselişlere sebep olduğu, ürün ya da hizmetin marka olmasına büyük katkıda bulunduğu bilinen reklamlar aynı zamanda tüketiciye de fayda sağlamaktadır. Zira tüketicinin reklamı yapılan ürün ya da hizmet hakkında bilgi sahibi olmasına, ürünü tanımasına ve bilinçli bir alım yapmasına olanak verir. Tüketicinin yaşam standardını yükseltmesine, kendilerine en uygun ürün ya da hizmeti belirleyebilmesine olanak sağlar.

Görüldüğü gibi, son yıllarda firmalar arasında yaşanan rekabet reklam ajanslarına olan talebi de artırmış, bu ajanslara hatrı sayılır bir önem atfetmiştir. Reklam ajansları ile çalışan firmaların ürünlerine olan talepteki artış da yapılan araştırma ve anketlerle kanıtlanmıştır.

Benzer İçerikler

Ara Soru Sor