B
B
B
P
P
P

Reklam Beklentileri

Reklam Beklentileri

Reklam dünyasında, firma ile tüketici arasında olan iletişim kadar firma ile reklam ajansı arasındaki ilişki de oldukça önemlidir. Bu ilişkide genellikle, reklam veren firmanın istek ve beklentileri ön planda olsa da, reklam ajanslarının da bu süreçte karşılaştığı pek çok problem vardır.

En sık karşılaşılan problem, tahmin edilebileceği gibi firmaların kendi amaçları doğrultusunda bu sürece dahil olma çabasıdır. Firmalar adeta bir tasarımcı gibi reklam ajanslarına müdahale etmek istemektedirler. Bu durumda ajanslar işi kaybetme korkusu yaşayacak bu da uygun bir reklam kampanyası uygulamasına engel olacaktır.

Firmalardan da beklenen, iyi bir müşteri olmalarıdır. İyi bir diyalog ile çözümlenebilecek sorunlar, kötü bir iletişim ile içinden çıkılmaz bir hal alabilir. Bu durumda zarar gören hem ajans, hem firma hem de dolaylı yönden tüketici olacaktır.

Ajansın firmadan beklentisi öncelikle güvendir. Zira güven olmadan sağlıklı bir işin ortaya çıkması ve bunun tüketiciye yansıması imkansızdır. Kısa kısa farklı ajanslar ile çalışmak yerine, firmalar uzun süreli ve birbirlerini tanıdıkları ajans ile çalışmayı tercih etmelidir. Uzun süreli bir çalışma süreci beraberinde  güveni de getirecektir.

Ajansın firmadan bir diğer beklentisi de, firmanın kendilerine tam ve eksiksiz bilgi vermeleridir. Zira, firma ve ajans arasında olması gereken güven duygusu tüketicide de olmalıdır ve bu güven ancak yapılan reklamın gerçeğe uygun olması ile sağlanabilir. Firmalar eğer olanın değil de olması gerekenin ya da arzu ettiklerinin bilgisini verir ise, ortaya çıkan iş de sadece bir hayal ürünü olacaktır.

Herkesin hata yapabileceği bilinerek, tanıtımın herhangi bir aşamasında yapılan hata tamamıyla reklam ajansına yüklenmemeli, firma sorumluluğa ortak olmalıdır. Zira tanıtım öncesi, karşılıklı oturularak görüşlerin alınması ve her iki taraf tarafından da uygun görülmeyen yerlerin bildirilmesi, daha sonra ortaya çıkacak ve sorumluluk kargaşası yaratacak olayları engelleyecektir.

Firmanın ajansa vereceği her türlü bilgi, fikir ve paylaşacağı her türlü deneyim ajans için büyük önem taşır. Ajansın alacağı her bilgi, yeni ve orijinal bir tasarımın temelini oluşturabilir.
Unutulmamalıdır ki, hazırlanan kampanyalar firma kadar ajans için de önemlidir. Zira başarısız bir reklam kampanyası, ajans için de boşuna maliyet ve zaman israfıdır. Daha da ötesi, ortaya çıkarılan her iş ajansın da itibarıdır. Verimsiz bir çalışma mevcut müşteriyi kaybettirme ihtimali yanında, yeni müşteriler için de kötü referans demektir.

Firmalar olabildiğince hazırlanan kampanyalar üzerinde değişiklik talebinde bulunmamalıdır. En küçük bir resim, video ya da kişinin değişmesi kampanyanın bütününü etkileyebilir ve orjinalliğini kaybettirebilir. Dolayısı ile kampanya sonrası onay sürecinde, kampanya olabildiğine az birimin onayına sunulmalı, yaşanabilecek değişiklik ve çok sayıda müdahale engellenmelidir. Unutulmamalıdır ki, reklam ajansları bu işin uzmanıdır, tüketici toplumunun özelliklerini en iyi bilendir. Firmaların tüketici profilini, eğilimlerini, taleplerini bu denli bilmeleri ve analiz edebilmeleri mümkün değildir.

Bu süreçte ajanstan beklenen, tasarım bittiğinde firmaya sunarak firmanın vizyon ve misyonuna uygun olup olmadığının teyit edilmesidir. Zira iş ya da para kaybetme korkusu ile yapılan hiçbir işin başarılı olması beklenemez.

Elbette firma, bu süreçte ajansa fikir verebilir fakat fikir verme bir şeyi dikte etmek şeklinde olmamalıdır. Burda önemli olan; fikirden ziyade o fikrin nasıl iletildiği, tüketiciye nasıl etki ettiğidir. Bu işte ise uzman olan, reklam ajanslarıdır.

Benzer İçerikler

Ara Soru Sor