B
B
B
P
P
P

Reklamın Gücü

Reklamın Gücü

Reklam ajansları aşina olduğumuz bir terim olmakla birlikte, kısaca bir tanıtım kuruluşudur. Yaratıcı bir tasarım üretir ve ardından bu tasarımın uygulanmasını sağlayarak firma ile tüketici arasında iletişimi sağlar.

Bu ajanslar, reklamını yapacakları firmanın mali analiz ve beklentilerini saptayarak bir nevi firma adına market araştırması yaparlar.

Reklam ajansları bünyesinde halka ilişkiler, pazarlama, satış gibi farklı departmanlar bulundurmakla birlikte, fotoğraf ve film çekimi de yapmaktadır.

Dergi, gazete, radyo, televizyon, internet yoluyla reklam yapabildikleri gibi promosyon yoluyla da reklam yapabilirler.

Son günlerde reklam ajanslarının sayısında ciddi artış gözlemlenmektedir peki firmalar reklam ajanslarını seçerken nelere dikkat etmelidir?

Firmaların, reklam ajanslarından en büyük beklentisi, bu iş için ayırdıkları bütçeye değecek bir sonuç elde etmektir. Nitekim firmalar reklam verirken; kurum itibarlarını yükseltmek, kurumsal bir kimlik kazanmak, marka yaratmak, satışlarını artırmak, sosyal bir mesaj vermek, rakiplere üstünlük sağlamak, piyasadaki pazar payını artırmak ve tüketicinin dikkat ve talebini yükseltmek gibi amaçlar güderler. Bu amaçların gerçekleştirilmesi, başarılı bir reklamdan beklenendir.

Firmanın bu amaçlardan hangisini gerçekleştirmek istediği, aynı zamanda reklam ajansında da araması gereken özellikleri belirler. Reklam ajansında aranan en önemli ve en genel özellik, ajansın pazarlama bilgisi ve kabiliyetidir. Piyasanın genel durumu, reklamı yapılan ürün veya hizmetin pazardaki payı, tüketicinin bu ürün ya da hizmete karşı eğilimi bir reklam ajansının analiz etmesi gereken en önemli konulardır.

Şüphesiz ki, iyi bir reklam filmi tüketicinin dikkatini en çok çekendir. Bir reklamı da dikkat çekici hale getiren kullanılan yaratıcılıktır. O yüzden firmaların reklam ajansından bir diğer beklentisi budur. Bu konuda ajansın daha önce yaptığı çalışmalardaki yaratıcılık unsuru baz alınabilir.

Reklam ajansları bir nevi aracı kurumlardır, firma ile tüketici arasında iletişimi sağlarlar. Bu durumda, bir reklam ajansının iyi bir iletişim becerisine sahip olması gerekir. Çevresindeki kurum ve kuruluşlarla ilişkisi, çalıştığı firmalar ile olan ilişkisi, tüketici beklentileri belirlenir iken yapılan doğru tespitler, gerçekçi bir pazar araştırması, spekülasyondan uzak yaptığı tahminler ve daha önceki çalışmaları o reklam ajansının iletişimdeki uzmanlığını gösterecektir.

Reklam ajansı; kanıtlanamayacak, gerçeği yansıtmayan, marjinal tahmin ve öngörülerden uzak durmalıdır. Tasarım ve yaratıcılığını olabildiğince araştırma yaparak kullanmalı, reel verilere dayandırmalıdır. Zira kullanılan bir fikir ya da tasarım çok yaratıcı olsa dahi gerçeklerle ters düştüğü anda firmaya yarar sağlamak bir yana zarar verecektir.

Ajanslar bünyelerinde çalıştırdıkları insanların da bu zihniyete uygun kişiler olmasına dikkat etmelidir. Marjinal fikir sahibi kişiler, hayal dünyası çok geniş olan ve gerçeklerden uzak yaşayan insanlar tercih edilmemelidir. İyi bir reklamcıda aranacak en önemli özellikler; eğitim, zeka, yaratıcılık ve deneyimdir. İyi bir reklamcı, gerçek verileri orantılı bir yaratıcılık ile besleyebilecek kişidir.

Reklam ajanslarının dikkat etmesi gereken bir diğer unsur da, orjinalliktir. İnsanların dikkatini çekecek bir reklam, daha önce görmedikleridir. Dolayısı ile alanında ilk, öncü, yaratıcı reklam ve fikirler hem firmanın hem de tüketicinin beklentisidir.

Yaratıcılıktan çoğu kez beklenen, ürün ya da hizmetin sağlayacağı bir yararın belirtilmesidir. Bu yarar, piyasadaki diğer rakip ürün veya hizmetlere üstünlük sağlayan bir özellik olmalıdır.

En iyi reklam sattırabilen reklamdır amacı ile hazırlanan reklamlar başarılı olabilmiştir. Zira bazı firmalar uzun yıllardır, aynı reklam kampanyası ile yollarına devam etmektedir. Örneğin Dove markası 30 yılı aşkın süredir aynı reklam kampanyası ile yüksek satış tirajına ulaşmaktadır. 

Benzer İçerikler

Ara Soru Sor