B
B
B
P
P
P

Logo Tasarımı Bir Firmanın Kimliğidir

Logo Tasarımı Bir Firmanın Kimliğidir

Bir kurum veya kuruluşun kendine seçtiği özel işaret, harf, resim vb. işaretlere logo denir. Logo eşyayı üreten ve satanı tanıtmaktadır. Logo tasarımı bir firmanın kimliğini yansıtan en önemli görsel öğedir. Firmaların vizyonu açısından oldukça önem taşımaktadır. Günümüzde artık logo tasarımı için çalışan birçok şirket vardır. Bu şirketler müşterilerin ihtiyaçlarına ve firmaların amaçlarına göre logolar hazırlamaktadırlar. Logoların amacı adını taşıdığı ürün veya firmayı en özgün biçimde ayırt etmesidir. Bir logo, ait olduğu şirketin çalışma alanını, biçim ve renkleriyle ifade edebilmelidir.

Bir firmanın tanıtımında amblem ve logo kullanılır. Amblem sadece çizgi ve resimle yapılan işaretlerdir. Logo ise yazıyla ya da çizgi, resim ve yazıyla yapılmaktadır.

Ticarette bir malın veya bir işletmenin diğerlerinden ayrılması için tanıtıma ve mutlaka logoya ihtiyaç vardır. Bir pazarda aynı ürünün pek çok çeşidinin bulunması insanların satış öncesi kolay karar verememesine neden olmaktadır. Böyle durumlarda işin içine iyi bir reklam aracı olan logolar girer.

Gelişen bilgisayar teknolojisi ve grafik tasarımları ile görsel logolar tasarlamak oldukça kolaydır. Bir şirket için logo tasarlanırken şirketin ne yaptığı iyice anlaşılmalı ve misyonu gözetilmelidir. Kısa sürede yapılamayacak kadar titizlikle çalışılması gereken bir iştir. Tasarımı hazır olan logoların son aşaması ise baskıdır. Farklı boy ve ebatlarda, ürünlerin üzerine, pankartlara, afiş ve billboardlara baskı yapılabilmesi için hazırlanır. Logonun büyüyüp küçülmesi ile kalitesinin kaybolmaması için vektörel çizimler geliştirilmiştir. 

İyi bir logo ilgili kuruluşun ya da ürünün özelliklerini yansıtmalıdır. Her insanın ayrı bir kişiliği olduğu gibi kuruluşlarında ayrı ayrı kişilikleri vardır. Amblem ve logolar bunu yansıtmalı ve mesaj özelliği taşımalıdır. Renk ve biçim olarak bütünlük ve uyum içinde olmalı, küçültüldüğünde ayrıntılarını kaybetmemelidir. Çünkü baskının çok büyük billboardlara yapılabileceği gibi küçük rozetlere de yapılabileceği unutulmamalıdır.

Bir şirketin kurumsal kimliği ya da imajı birçok görsel donanımdan oluşur. Logolar ise bu kurumsal kimlik ve marka imajının içinde konumlandırılan en önemli tanımlanabilir işarettir. Logolar firma ile bir bütün olarak ürün ve hizmetin sembolüdür.

Logonun görünüşünden çok anlamı vardır. Çünkü logo, sembolü olduğu ürün ve hizmetin kalitesini tanımlayan kimliğidir. Bir firma için logo tasarlanırken öne çıkması ve dikkat çekmesi gereken noktalar vurgulanmalıdır. Ayrıca tasarımı yaparken yetenek ve hayal gücü son derece önemlidir ve grafik programlarını da çok yakından tanımak gerekir. Tasarımda mevcut fontlar kullanılabileceği gibi yeni fontlar da tasarlanabilir.

Logonun sadeliğin yanı sıra, kolay anlaşılır, hatırlanması kolay ve mümkün olduğunca az sayıda renkten oluşması önemlidir. Özgün olmalıdır, başka firma ya da ürünlerle karışıklığa neden olmamalıdır. Tasarımcıyı değil ürün ya da firmanın özelliklerini yansıtmalıdır.

Logo, bir şirketin imzası olarak tanımlanabilir. Çünkü bu şirket yaptığı her işte o logo ile anılır. Bu nedenle şirketin logosunun iyi olması imaj ve görüntüsünün de iyi olması demektir. Logo bir firmanın tanınırlığını ve hatırlana bilirliğini, müşteri ile aradaki bağı güçlendirir. Ayrıca profesyonel olarak hazırlanmış olan bir logo, aynı sektörde yer alan diğer firmalarla aradaki kalite farkını ortaya çıkararak müşterilerin seçimini etkiler.

Logoların çok farklı çeşitleri vardır. Bunlardan bazılar: san serif sitili, tipografik karakterden oluşan, tek karakterden oluşan, çok karakterden oluşan, kombinasyon tipi, kaligrafik, numaralardan oluşan, merkezi olmayan, rebus-karmaşık formdaki logolar ve katmanlı-gölgeli logolardır.

Logo sade ve basit bir tasarımla kolayca anlaşılabilmeli, ebadıyla değil oranıyla ilgi çekmelidir. Karmaşık ve kalabalık tasarımların insanların dikkatini dağıtacağı unutulmamalıdır.

Benzer İçerikler

Ara Soru Sor