B
B
B
P
P
P

Ticarette Artan Rekabette Logo Tasarımlarının Etkisi

Ticarette Artan Rekabette Logo Tasarımlarının Etkisi

Logo, basit bir şekilde bir markanın kimliğini özetleyen simge ve işaretlerdir. Ticarette artan rekabetle birlikte bir malın diğerlerinden ayırt edilmesi zorunluluğu doğmuştur. Bu zorunlulukta ayırt edilebilmeyi de logolar sağlamaktadır.

Günümüzde şirketler yaptıkları işler kadar, müşteriye karşı vizyonun da önemli olduğunun idrakine varmışlardır. Artık neredeyse her şirketin kendine ait bir logosu vardır. Hatta web sitelerinin bile artık kendilerine ait logoları vardır. Bir şirketin her yaptığı işin şirketin logosu ile anılacağı bilinmektedir. Logo tasarımında firmanın yapısı, kurumsal seviyesi, bulunduğu sektör ve sektöründe kullanılan araçlara kadar inceleme yapılmalıdır. Logonuz varsa daha iyi bir imajınız var demektir. Bir ürünün ya da firmanın somut hale gelmesi ve diğerlerinden ayırt edilebilmesi için logosunun oluşturulması gerekmektedir. Logo, şirketlerin imzası olarak tanımlanabildiği ve şirket kimliğini üstlendiği için, şirketin kurulması ile birlikte hemen tasarlanıp yapılması uygun olmaktadır. İnsanları fotografik hafızaları, şirketlerin iyi dizayn edilmiş logolarını çok daha iyi hatırlanabilir kılmaktadır. Adına logo tasarlanan bir kurumun kendisini nasıl tanımladığı ve kurumu yansıtan kavramların neler olduğunu bilmek logonun tasarım aşamasındaki en önemli unsurlardan biridir.

Logo her yerde ve teknikte, aslını bozmadan çoğaltılabilir olmalıdır. Bunun için ise vektörel olması gerekir. Büyütüldüğünde ya da küçültüldüğünde özelliğini kaybetmemelidir. Bir kalemin üzerinde de çok büyük bir reklam panosunda da aynı etkiyi korumalıdır. Logo tasarımı yapılırken, yapılacak logonun neyi anlatması gerektiği ve neyi temsil ettiği planlanarak hazırlanmalıdır. Seçilecek renkler markanın amacına göre değişebilir. Renk geçişlerinde yalın ve sade olunup ihtiyaç duyulduğunda efektlendirilebilir. Tasarımlarda belli bir ölçü sınırı yoktur fakat orantı kullanarak geometrik yapılarda dizayn etmek doğru olur.

Logo oluşturmak için belli başlı kurallar vardır. Sadelik, anlaşılabilirlik, okunurluk, uygulanabilirlik, özgünlük ve marka temsili logo değerlendirilmesinde oldukça önemlidir. Kolay anlaşılır ve hatırlanabilmesi kolay olması da oldukça önemlidir. Ayrıca özgün olmalıdır. Başka firmalarla karışıklığa neden olmamalıdır ve başka firmaları çağrıştırmamalıdır.

Renklerin insanlar üzerinde oldukça önemli bir etkisi vardır. Renkler kendi dilleriyle karşınızdakine sizin karakterinizden bahseder. Bu nedenle de logo tasarımında seçilen renkler oldukça önemlidir. Çünkü logo tanınırlığının en önemli unsurlarından biri de renktir. Seçilen renk markanın fonksiyonu ile uyumlu olmalıdır.

Logo genellikle amblem ile karıştırılmaktadır. Oysa amblemden ayırt edici özelliği firmanın ismini de yansıtmasıdır. Logo tasarımı yaparken hangi kesime hitap ettiğini bilmek oldukça önemlidir. Faaliyet alanı farklılaştıkça kullanılan unsurlar da farklılaşmaktadır.

Logotayp, logodaki yazılı kısmı ifade eder. Yani firma ismini okuduğumuz kısımdır. Birçok logoda logotayp ve logo aynı görselde kullanılmıştır. Günümüzde pek çok firma ideogram ve amblemin kombinasyonundan oluşan logolar kullanmaktadır. İdeogramlar özellikle dünya çapında kullanıldığı zaman kurum isminin yazılmasından çok daha etkilidir.

Logo tasarımı grafik tasarım alanının en önemli unsurudur. Fakat mükemmeli yakalamakta bir o kadar zordur. Bu kadar önemli olan logolar için günümüzde birçok logo tasarım şirketleri kurulmuştur.  Logo tasarımı yaparken unutulmaması gereken konulardan biri de uygulamadır. Farklı uygulama alanları ve teknikleri hesaba katılarak tasarlanmalı, böylece farklı renk ve formların kullanımının yolu açılmış olmalıdır. Logo bir anlamda taşıdığı markanın görünen yüzü olmaktadır. 

Kurumların hizmet alanları ve çalışma stratejilerine paralel olarak tasarlanması gereken logolar amaçlarına göre farklı çeşitlerde dizayn edilmektedir. Geleneksel olmayan logolar eski ve yeni tarz logoların harmanlanmasıyla oluşturulmuştur. Yeni tipografik logolar mevcut logolar üzerinde oynamalar yaparak yeni bir tür yaratmaktır. Kaligrafik logolar el yazısı ve süslü çizgilerle oluşturulan logolardır.

Kısacası logolar bir firmanın kurumsal kimliğini ve imajını konumlandıran en önemli unsurdur.

Benzer İçerikler

Ara Soru Sor